Dịch vụ và Hỗ trợ

Dịch vụ Và Support

Sắp xếp một kiểm toán công suất điện miễn phí và Specialist Prostar sẽ ước tính nhu cầu năng lượng của bạn, xác định khu vực vấn đề tiềm năng và đề nghị một giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả. Những gì bạn sẽ nhận được:

• Một lộ trình với sự cân bằng thiết kế giải thích

• Chi tiết dự án yêu cầu, BOMs và thông số kỹ thuật

• Giá mua thấp nhất cho bất kỳ phần cứng cần thiết

• Lắp đặt cân nhắc

• tùy chọn hỗ trợ đang thực hiện

 


WhatsApp Online Chat !